Flygtrafikledning på distans

Med flygtrafikledning på distans, kan man leda flygtrafiken vid en eller flera flygplatser från en kontrollcentral. Den 1 juni 2021 började flygtrafiken vid Kiruna Airport att trafikledas på distans från LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans, RTC Stockholm. I december 2021 anslöts Åre Östersund Airport till RTC Stockholm och den 23 februari 2023 anslöts även Umeå Airport. Därmed återstår en flygplats i LFVs och Swedavias RTS-program; Malmö Airport.

Så funkar flygtrafikledning på distans

I flygbranschen, liksom i många andra branscher, skapar tekniken och digitaliseringen nya förutsättningar för att kunna leverera tjänster och information på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Så också för de tjänster inom flygtrafikledning som LFV levererar. Med hjälp av Remote Tower Service, eller flygtrafikledning på distans, kan man leda flygtrafiken vid en eller flera flygplatser från en kontrollcentral. Flygtrafikledning på distans (eller RTS) gör det möjligt för LFV att erbjuda flygplatsen mer flexibla tjänster inom flygtrafikledning och också mer flexibla öppettider.

En mast med flera kameror, mikrofoner och annan utrustning placeras på flygplatsen. Bilder och annan information förs över till en kontrollcentral där flygledaren har på sina skärmar en vy som är 360 grader, det vill säga han eller hon ser allt på och runt flygplatsen. Med skärmarna får flygledaren fördelar som vanligt fönsterglas inte kan ge. Till exempel rörelsedetektorer som hjälper till att upptäcka djur eller fordon på banan och möjlighet att låsa kameran på föremål i rörelse. Infraröda kameror gör det lättare att se i dimma och mörker.

Framtidens flygtrafikledning

Redan nu arbetar många med olika forskning- och innovationsprojekt runt om i världen för att se vilka möjligheter som finns för att med teknikens hjälp utveckla flygtrafikledningstjänsterna. LFV är med i flera av dem. Ett viktigt forskningsområde är möjligheterna för en flygledare att trafikleda flera flygplatser. Det kallas multipel flygtrafikledningstjänst. Inom den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA pågår ett arbete för att ta fram ett regelverk för denna tjänst. Med fler aktörer i luften som till exempel drönarpiloter kommer det att ställas nya och andra krav på flygtrafikledning.