Utbildning till flygledare

Flygledarelever vid simulator

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom ämnen som flygtrafiktjänst, flygtrafikregler, flygnavigation, flygmeteorologi och flygengelska. De praktiska övningarna sker i skolans simulatorer.

Utbildningen av flygledare sker på Entry Point North (EPN) som ligger vid Malmö Airport. Skolan drivs sedan 2006 i samarbete mellan det svenska LFV och dess motsvarigheter IAA på Irland och Naviair i Danmark. 

Utbildningen är ca 2,5 år, varav 1 ½ år på EPN, Sturup och ca 1 år på en arbetsplats där du har en elevanställning hos LFV. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Personlig handledning 

Varje kurs har en kurschef som ansvarar för utbildningen. Hela utbildningen sker i tätt samarbete mellan elever och instruktörer. Lärartätheten är hög och eleverna får nästintill individuell handledning av sina instruktörer. Instruktörerna följer elevernas utveckling och ger råd och tips om vad de behöver träna vidare på. Uppföljningen pågår under hela utbildningstiden och syftar till att ge både elev och kursledning besked om utvecklingen.

Effektiv utbildning 

Tempot i utbildningen är periodvis högt. För varje delkurs finns en målsättning och kvalitativ nivå som studenterna ska uppnå för att kunna fortsätta utbildningen. För att bli godkänd på de teoretiska proven krävs 75 % rätt svar. Möjlighet till omprov finns. Under hela utbildningen sker utvärdering av din kompetens och utveckling. Om du inte uppnår kursmålen avbryts din utbildning.

Ekonomi och boende 

Under utbildningstiden är du som student berättigad till studiemedel från CSN. LFV kan inte hjälpa till med bostad under utbildningstiden.

Reservofficer i Försvarsmakten 

Du kan också söka till flygledarutbildningen via Försvarsmakten och bli reservofficer.

Följ oss gärna på Instagram och Linkedin för att få uppdateringar från våra flygledare och utbildningen.

Ansökan till utbildningen öppnas nästa gång december 2021/januari 2022, med planerad kursstart september 2022.

För de som sökte till utbildningen under 2021 genomförs just nu selektionstester inför kursstart i februari 2022.