Utbildning

Om utbildningen

För att bli reservofficer och flygledare behöver du utbilda dig både i Försvarsmakten och i Luftfartsverket (LFV). Utbildningen genomförs i Halmstad och Malmö.

Utan militär erfarenhet

Har du ingen militär grundutbildning/värnplikt så behöver du börja med det. Grundutbildningen/värnplikten kan genomföras i olika form på de utbildningsplatser som Försvarsmakten har ute i landet.

Efter grundutbildningen påbörjas utbildningen med en termin på specialistofficerutbildningen i Halmstad. Sedan genomförs flygledarutbildningen under 3 terminer i Malmö. Du läser totalt 8-9 terminer inkl grundutbildning, där anställning som flygledarelev sker efter 6 terminer.

Militär erfarenhet utan officers-/specialistofficersexamen

Om du idag är anställd som gruppbefäl, soldat, sjöman, genomför eller har genomfört en militär grundutbildning/värnplikt, går du först en termin på specialistofficerutbildningen i Halmstad. Därefter påbörjas flygledarutbildningen som genomförs under 3 terminer i Malmö. Du har en utbildningstid på totalt cirka 6–7 terminer där anställning som flygledarelev sker efter 4 terminer. 

Militär erfarenhet med officer/-specialistofficersexamen

Du som idag är officer eller specialistofficer påbörjar flygledarutbildningen i Malmö direkt, den startar årligen vecka 6. Din utbildningstid är då cirka 5-6 terminer och anställning som flygledarelev sker efter 3 terminer.

Efter flygledarutbildningens tre terminer i Malmö genomförs en termin på Försvarsmaktens flygledarskola i Halmstad därefter påbörjas en lokal behörighetsutbildning på den militära flygplats där du fått din placering. När du blivit godkänd på denna blir du behörig att arbeta som flygledare.

Efter ca. ett halvår som flygledare påbörjas din militära befattningsutbildning. Efter utbildningen kan du krigsplaceras och utbildas vidare i den krigsplacering som är aktuell för dig. 

Anställningen som flygledarelev innebär en lön på 75 procent av ingångslönen(ingångslön år 2022: 39 500kr).

Ansökan till flygledarutbildning innebär att du ansöker till både reservofficersutbildningen och anställning i både Försvarsmakten och LFV.

Behörighetskrav

 • Svensk medborgarskap. Dubbla medborgarskap accepteras.
 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena:
  • matematik A/1
  • svenska A/1
  • engelska A/5.

Medicinska krav

 • Fullt frisk
 • Normalt färgseende
 • Normal hörsel
 • Synskärpan på avstånd, med eller utan optimal korrigering, ska vara 6/9 (0,7) eller bättre för vardera ögat och synskärpan med båda ögonen ska vara 6/6 (1,0) eller bättre.
  • Om korrektion behövs får ögats refraktion (brytningsfel) inte överstiga + 5 / -6 dioptrier i någon meridian.
  • Om du har laseropererat ögonen, kontakta Transportstyrelsen/Luftfart för information.
  • Intyg som styrker sökandes värden får inte vara äldre än 3 månader

Uttagningsprocess

Utbildningen dag för dag

Fas 1 & 2: Luftfartsverket

Hos Luftfartsverket får du göra datorbaserade tester som är uppdelade i två faser. Testerna mäter om du har anlag och förmågor för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.

Blir du godkänd på testerna under testdag 1 (fas 1) kommer du att fortsätta till testdag 2 (fas 2).

Exempel på anlag som testas:

 • Förmåga att fatta beslut
 • Förmåga att minnas
 • Simultankapacitet
 • Perceptuell snabbhet
 • Tredimensionell förmåga

Testfas 1 & 2 genomförs för närvarande i Malmö, Stockholm och Halmstad.

Fas 3: Luftfartsverket

Fas 3 innefattar en intervju för att bedöma din personliga lämplighet för flygledaryrket.

Fas 4: Försvarsmaktens HR-centrum

Här intervjuas du av psykolog och flygledare på Försvarsmaktens HR-centrum i Stockholm. Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för att bli reservofficer.

Fas 5: Medicinsk undersökning

Den medicinska undersökningen genomförs i enlighet med Transportstyrelsens krav i syfte att kunna utfärdas ett medicinskt certifikat som krävs i flygledaryrket. Den medicinska undersökningen genomförs i nuläget i Malmö eller Stockholm.

Förmåner

Ingen militär utbildning:

Under grundutbildning så utgår förmåner enligt:

 Villkor under militär grundutbildning - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Därefter enligt nedan.

 

Sökande med militär grundutbildning:

Under termin 1-3 av utbildningen utgår förmåner för officersaspirant enligt:

Villkor under specialistofficer-/ officersutbildning - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Därefter ges rätt till CSN-stöd för termin 4.

Fr.o.m. termin 5 utgår lön enligt elevanställning i LFV på 75% av ingångslönen.(Ingångslön år 2022: 39 500kr)

 

Sökande som är utbildad specialistofficer/officer:

Under flygledarutbildningen i Malmö ges rätt till CSN-stöd under termin 1-3 enligt:

Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN

Fr.o.m. termin 4 utgår lön enligt elevanställning i LFV på 75% av ingångslönen.(Ingångslön år 2022: 39 500kr)