Utbildning

Utbildning av flygledare

Du söker till flygledarutbildningen via Försvarsmakten. Om du idag är anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman eller har en militär grundutbildning, går du först en specialistofficerutbildning. Därefter påbörjas flygledarutbildningen i LFV som utförs i skolmiljö. Du har en utbildningstid på totalt cirka 6–7 terminer. 

Du som idag är officer påbörjar flygledarutbildningen i LFV direkt, den startar årligen vecka 6. Din utbildningstid är cirka 5-6 terminer.

Som civil är det en något längre utbildning då du behöver börja med den militära grundutbildningen innan du kan fortsätta med de övriga terminerna. Du läser totalt 9 terminer.

Efter att du genomfört flygledarutbildningen i LFV påbörjar  du en lokal behörighetsutbildning på den militära flygplats där du fått din placering. När du blivit godkänd blir du behörig att arbeta som flygledare på det ställe du placerats på. Efter ett halvår som flygledare påbörjas din befattningsutbildning vid Luftstridsskolan (LSS) i Halmstad med särskild inriktning på flygtrafiktjänst för militär luftfart. Befattningsutbildningen genomförs under totalt 6 veckor. Efter utbildningen kan du krigsplaceras och utbildas vidare i den krigsplacering som är aktuell för dig. 

Under viss del av flygledarutbildningen har du rätt till CSN-stöd. Efter termin 6 anställs du som flygledarelev med 75 procent av ingångslönen.