Om jobbet som flygledare och reservofficer

Arbetsuppgifter

Din uppgift som flygledare är att leda flygtrafik och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt flygplatsen. Du ser till så att allt sker på ett optimerat och flygsäkert sätt. Yrket är ett lagarbete där du och dina kollegor löser trafiksituationer tillsammans.

Till vardags är du civil, anställd av LFV och placerad på någon av de militära flygplatserna. Dessa finns i Luleå, Vidsel, Uppsala, Linköping, Karlsborg, Såtenäs, Ronneby samt på en kontrollcentral i Norrköping. Du kan även bli placerad i Visby och Halmstad där Försvarsmakten har regelbunden verksamhet.

När Försvarsmakten begär, t.ex. vid övningar eller insats så verkar du i rollen som reservofficer och du och dina kollegor ansvarar då för flygtrafiktjänsten på olika geografiska platser.

Tornet är en av dina arbetsplatser. Här kombineras tekniska hjälpmedel såsom exempelvis radar och väderutrustning med stora fönster för att se det som rör sig på eller i närheten av flygfältet.

Inflygningskontrollen är en annan arbetsplats där radarn är ditt huvudsakliga hjälpmedel. Här kontrollerar du flygtrafiken i ett större och högre område både runt och över flygplatsen.

Rörlig flygtrafikledning genomförs på tillfälliga start och landningsplatser, exempelvis allmänna vägsträckor runt om i landet.

Du kommer att använda utrustning som hjälper dig att hantera radio- och telefonkommunikation, landningshjälpmedel, system för flygsäkerhetsmeddelanden av olika slag, väder och vind och flygplatsbelysning. Vid den rörliga flygtrafikledningen används i stort sett utrustningen som finns på bilden nedan.

Fotograf: Patrik Skolling Möller.

Att vara flygledare och reservofficer är ett mycket ansvarsfullt och varierande arbete där den huvudsakliga tjänstgöringen görs på din ordinarie arbetsplats som till en början av din karriär kommer vara på en av de militärt anknutna flygplatserna. Under ett antal veckor om året är du inkallad och tjänstgör i Försvarsmakten. Du deltar då på nationella eller internationella övningar och ansvarar exempelvis för flygsäkerheten och flygtrafikflödet på en krigsbas eller ute på en vägsträcka.