Behörighetskrav

För att bli flygledare behöver man uppnå behörighetskrav och medicinska krav.

Behörighetskrav

Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5.

Medicinska krav

  • Fullt frisk
  • synskärpan på avstånd, med eller utan optimal korrigering, ska vara 6/9 (0,7) eller bättre för vardera öga. Synskärpan med båda ögonen ska vara 6/6 (1,0) eller bättre.
  • Om korrektion behövs får ögats refraktion (brytningsfel) inte överstiga + 5 / -6 dioptrier i någon meridian.
  • Om du har laseropererat ögonen, kontakta Transportstyrelsen/Luftfart för information.
  • Normalt färgseende
  • Normal hörsel