LFV har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet

Publicerad: 10 september 2021 13:39

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser.

Läs pressmeddelandet här