Utbildning

LFV erbjuder utbildning till flygledare. Vi erbjuder också seminarium i flygtrafikledning för den som kommer i kontakt med flygtrafiktjänsten i sitt arbete.

Flygtrafiktjänstseminarium

Det är många människor som i sitt arbete kommer i kontakt med flygtrafiktjänsten. Att få en orientering i vad flygtrafiktjänsten omfattar och hur den påverkar det egna arbetet har varit uppskattat av många. LFV erbjuder därför dig som i ditt ordinarie arbete har koppling till/kontakt med flygtrafiktjänst en kurs där du ges möjlighet att prova på flygledning i simulator.

Kursen genomförs på Sturup under tre dagar och syftar till att ge deltagarna ökad förståelse för flygtrafiktjänstens vardag. Kursen innehåller teori, studiebesök och praktisk övning. För mer information och anmälan till seminarium i flygtrafiktjänst, kontakta oss på ans.training@lfv.se.

Bli flygledare

Utbildning till flygledare sker i två steg där den inledande utbildningen sker på skolan Entry Point North, Malmö. Skolan delägs av LFV och vi rekryterar till utbildningsplatser. Steg två i utbildningen till flygledare hanteras av LFVs certifierade utbildningsorganisation och sker på ett av LFVs tjänsteställen. Är du intresserad av att påbörja flygledarutbildning kan du läsa mer på bliflygledare.nu.