Tekniska tjänster

LFV har lång erfarenhet av olika tekniska system och våra medarbetare är insatta och kunniga i det senaste på teknikområdet. Vi säkerställer drift och förvaltning av system och lokaler i enlighet med gällande internationell och nationell lagstiftning, normer och standard. Tack vara vår omvärlds-, nuläges- och behovsanalyser har vi kontroll och är uppdaterade på utvecklingen när det gäller krav och regleringar. Det gör att våra uppdragsgivare kan göra anpassningar i god tid.

Våra komptenser

 • Teknisk/operativ specialistkompetens.
 • Expertis för drift, förvaltning och utveckling av system under dess livstid.
 • Flygsäkerhetsexpertis.
 • Expertis för planering och budgetering av förvaltningsaktiviteter.
 • Expertis för genomförande av utredningar vid händelser i de tekniska systemen.

Genom förstudier identifieras vilka åtgärder som kan utveckla verksamheten och hurdriften kan optimeras. Det leder till effektiv förvaltning. Efter överenskommelse med våra uppdragsgivare planerar och koordinerar vi de olika aktiviteterna.

Exempel på aktiviteter

 • Teknisk drift
 • Utbildningsstöd
 • Konfigurationsstyrning
 • Dokumentering
 • Maskinvaruunderhåll
 • Programvaruunderhåll
 • Testning
 • Verifiering/validering
 • Driftsättning.