Utbildning

LFV har en bred kompetens inom flygtrafiktjänstutbildning, både vad gäller grundläggande flygledarutbildningar och anpassade specialutbildningar. Utbildning av flygledare sker vid den gemensamma skandinaviska skolan Entry Point North på Malmö Airport.

 

Flygtrafiktjänstseminarium

En hel del människor kommer i kontakt med flygtrafiktjänsten. Att få en orientering om vad flygtrafiktjänsten omfattar och hur det påverkar det egna arbetet har varit uppskattat av många.

Kursen sker på LFV Sturup får man prova på simulatorer för att få en ökad förståelse för flygtrafiktjänstens vardag. Kursen kan även genomföras i kundens lokaler, men då utan simulatorer. Kursen hålls på plats på LFV Sturup under tre dagar, på plats utan simulatorer två dagar.

Vad innehåller kursen?
Kursen ger insyn i flygtrafiktjänstens arbetsvillkor. Detta medför att det dagliga arbetet kan bli smidigare och effektivare för båda parter. För mer information och anmälan, kontakta LFV Utbildning (ans.training@lfv.se)