LFV Flyginfo SE

LFV Flyginfo SE förser Försvarsmakten med militär aeronautisk information och navigationsdata genom att producera militär källdata, militära flygprocedurer och specifika produkter som Försvarsmakten efterfrågar. Det kan handla om flygkartor vid övningar eller insatser.

Webbtjänsten Briefingrummet.se riktar sig till aktörer inom och omkring Försvarsmakten för att exempelvis kunna planera och genomföra en flygning. Det elektroniska planeringsrummet innehåller olika aeronautiska produkter och tjänster och är ett komplement till övriga produkter i Försvarsmakten.

Informationsförsörjning

Aeronautisk information används i Försvarsmaktens olika tekniska system för att planera och genomföra en flygning eller för att leda verksamhet. LFV producerar olika paket till Försvarsmaktens flygande- planerings och ledningssystem.

MIL AIP/NOTAM

LFV Flyginfo SE producerar Försvarsmaktens MIL AIP (Aeronautical Information Publication), ett dokument som fastställer hur den militära luftfartens infrastruktur i form av exempelvis luftrum, kommunikation och flygplatser är utformade. MIL AIP innehåller information av varaktig natur med betydelse för den militära luftfarten och uppdateras vad 28:e dag.  Ändringar av operativ betydelse som ännu inte har givits ut i MIL AIP utges som NOTAM (Notice to Airmen) som är ett komplement till MIL AIP för att erhålla den senaste informationen.

MIL Flygkartor

LFV producerar Försvarsmaktens flygkartor som finns i skalorna 1:250 000, 1:500 000 och 1:1 000 000. Samtliga kartor är i fot och uppdateras och trycks ca 1 gång per år och hålls under tiden uppdaterade via MIL NOTAM.

MIL Flygprocedurer

Försvarsmakten använder utöver civila flygprocedurer egna militära inflygningshjälpmedel och in- och utflygningsvägar till flygplatser och baser. Vi designar hur dessa procedurer ska genomföras och kan till exempel gälla för slutlig inflygning, visuellt eller avbruten inflygning.

MIL Flyghinderanalys

För att säkerställa att flygsäkerhetspåverkande ytor runt flygplatser och baser är hinderfria, samt att militära flygprocedurer inte påverkas, kan LFV utföra analyser på hur högre nybyggnationer påverkar den militära luftfarten. När en byggnation sker sammanställer vi informationen för att delge både militär och civil luftfart. Denna information blir därefter underlag i design av nya militära och civila flygprocedurer.