AIS och färdplanering

Aeronautisk information är avgörande för att kunna planera och genomföra en flygning. För dig som luftrumsanvändare finns bland annat information om gällande regler, kartor på luftrum, flygvägar, radiofrekvenser, navigationshjälpmedel samt flygprocedurer.

IAIP - Integrated Aeronautical Information Package

IAIP är samlingsnamnet för följande tjänster och produkter:  NOTAM, PIB, AIP, AIP Amendment, AIP SUP och AIC. På uppdrag av den svenska staten tillhandahåller LFV denna information, även kallad flygbriefingtjänst(AIS), genom den digitala tjänsten AROWeb. Förutom AIS så tillhandahålls även väderinformation (MET) och färdplanering  via AROWeb.

AIP - Aeronautical Information Publication

LFV ger ut AIP, som kan ses som en faktasamling med information för luftfarten. Nästan alla länder ger ut en nationell AIP med information om förutsättningarna för att kunna flyga till, från eller över landets luftrum och flygplatser i Sverige.

NOTAM - Notice to Airmen

NOTAM är en tjänst som publicerar löpande aeronautisk information som antingen ändras innan AIP har uppdaterats, eller när det gäller information med tillfällig varaktighet, till exempel en stängd landningsbana på en flygplats.

PIB – Preflight Information Bulletin

En presentation av gällande NOTAM och väderinformation (MET) av operativ betydelse, sammanställs inför en flygning.

Övrig aeronautisk information

Utöver vårt uppdrag kan LFV tillhandahålla aeronautisk information, aeronautisk data och därtill relaterade produkter och tjänster på annat sätt än genom produkten AIP. Vi kan på konsultbasis ta fram och paketera olika former av information och data efter behov, till exempel olika luftrumsgeografier med utvald aeronautisk information/data, hinderkartor, kartor för terminalområden (TMA) med mera. Kontakta aim-konsult@lfv.se för dylika ärenden.

Kontakt

Har du frågor om AIS och färdplanering? Välkommen att kontakta oss på e-postedress aim-konsult@lfv.se.