Flygtrafikledning på distans

Med hjälp av Remote Tower Service, eller flygtrafikledning på distans, kan man leda flygtrafiken vid en eller flera flygplatser från en kontrollcentral. Flygtrafikledning på distans (eller RTS) gör det möjligt för LFV att erbjuda flygplatsen mer flexibla tjänster inom flygtrafikledning och också mer flexibla öppettider.

Den 1 juni 2021 började flygtrafiken vid Kiruna Airport att trafikledas på distans från LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans, RTC Stockholm. Kiruna Airport är den första av fyra flygplatser med flygtrafikledning på distans inom LFVs och Swedavias RTS-program. De övriga tre är Åre Östersund Airport, Umeå Airport och Malmö Airport.

I flygbranschen, liksom i många andra branscher, skapar tekniken och digitaliseringen nya förutsättningar för att kunna leverera tjänster och information på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Så också för de tjänster som LFV levererar – flygtrafikledningstjänster.