Hindermätning

En viktig förutsättning för flygets säkerhet vid en flygplats är att närområdet alltid ska hållas fria från så kallade genomträngande hinder. Med LFV som leverantör kan flygplatser vara säkra på att flygplatsen är fri från hinder som kan påverka flygsäkerheten.

LFV löser en flygplats hela åtagande genom att kontrollera hinderfriheten mot gällande regelverk, kvalitetssäkra insamlade data samt omsätta mätresultaten i de hinderkartor som är styrande. Vi har utvecklat en unik mätplattform som innefattar avancerad avståndslaser. Det gör att vi med hög effektivitet kan producera och ta fram data.

För att undvika att träd eller andra objekt tillkommit utan att den som driver flygplatsen känner till det, rekommenderar Transportstyrelsen i Sverige att hindermätning bör utföras minst vart tredje år.