Förkortningar

Abbreviation     Description English translation, meaning
BCL     Bestämmelser för civil luftfart  
CNS     Communication Navigation Surveillance Kommunikation, Navigeringsfyrar, Radarstationer
CTR     Control Zone Kontrollzon
FAF     Final Approach Fix Fix vid slutlig inflygning (icke-precisionsinflygning
FAP     Final Approach Point Punkt för slutlig inflygning (precisionsinflygning)
IFR     Instrument Flight Rules Instrumentflygregler
ILS     Instrument Landing System Instrumentlandningssystem för precisionsinflygning
MOC     Minimum Obstacle Clearence Minsta hinderfrihet
MSA     Minimum Sector Altitude Minsta sektorhöjd
MSL     Mean Sea Level Havsytans medelnivå
NDB     Non Directional Beacon Oriktad radiofyr för navigering
SID     Standard Instrument Departure Standardflygväg för utflygning från flygplats
STAR     Standard Arrival Route Standardflygväg för inflygning till flygplats
TIZ     Traffic Information Zone Trafikinformationszon
TIA     Traffic Information Area Trafikinformationsområde
TMA     Terminal Area Terminalområde, luftrum för stigning och inflygning
TSFS     Transportstyrelsens författningssamling  
VFR     Visual Flight Rules Visuella flygregler
VOR     VHF Omni Directional Radio Range Riktad radiofyr för navigering