Tjänster inom flygtrafiktjänst

Utöver flygtrafikledningstjänst kan vi tillhandahålla allt som behövs för att uppfylla alla krav som hör samman med certifierade CNS- och ATS-tjänster. I det ingår att kunna ta hand om drift, förvaltning och utveckling av flygplatsens tekniska infrastruktur.

LFV är en erfaren leverantör av flygtrafikledningstjänster och erbjuder flera tjänster som förenklar och effektiviserar arbetet på din flygplats. Vårt mål är att vi ska leverera smarta, effektiva och säkra lösningar till dig som jobbar på en flygplats. Här hittar du de tjänster vi erbjuder inom flygtrafiktjänst.