2021

LFV News nr 1

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum minskade med 57 procent under pandemiåret 2020. LFV inleder samarbete med Vattenfall för att utveckla den fossilfria flygplatsen. LFV utvecklar och säljer teknisk tjänst för flyginformation till flygtrafiktjänstleverantörerna på Island och i Danmark.
>> LFV News nr 1 mars 2021.