Tillgänglighet för lfv.se

LFV står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lfv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lfv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på lfv@lfv.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, får du gärna kontakta oss, så att vi får veta att problemet finns. Rapportera eventuella brister på lfv@lfv.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • PDF:er är inte fullständigt tillgängliga.
  • Det förekommer ofullständiga alttexter för bilder.
  • Det förekommer otydliga länktexter.
  • Språkförändringar är inte angivna i koden.
  • Det förekommer inkonsekvent ordning för H-element.

LFV åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för AROWeb samt Briefingrummet.

AROWeb är LFVs system för sjävbriefing för piloter och brukare i luftrummet. På AROWeb skickar man in färdplan och där återfinns information kring väder och andra uppgifter av vikt för planerandet av en flygning. Briefingrummet är en webb-tjänst som riktar sig till olika användare inom och omkring Försvarsmakten, till exempel i syfte att planera och genomföra en flygning.

Innehållet på webbplatserna AROWeb samt Briefingrummet riktas i huvudsak mot slutna grupper (behöriga yrkesutövare) och endast i begränsad omfattning till allmänheten. LFV anser att AROWeb och Briefingrummet är undantaget för oskäligt betungande anpassning då arbetsbördan med tillgänglighetsanpassningen inte är rimlig i förhållande till nyttan för allmänheten med en sådan anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

Sogeti har gjort en oberoende granskning av lfv.se. Senaste bedömningen gjordes den 6 december 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 26 oktober 2020.