Upphandlingar

Luftfartsverket (LFV) verkar inom försörjningssektorn och genomför upphandlingar enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 
Vi strävar efter att upphandla rätt vara, tjänst eller entreprenad till rätt pris och villkor i rätt tid. Det innebär bland annat att:

 • vi söker utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden
 • vi följer upphandlingslagstiftningens fem grundprinciper om:
            - likabehandling
            - icke-diskriminering
            - proportionalitet
            - transparens och
            - ömsesidigt erkännande

Vi annonserar våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Länk till aktuella upphandlingar som genomförs i egen regi finns nedan.