AiRMOUR - Akutsjukvård via drönare

Du tar en lunchpromenad i parken när en person du möter plötsligt faller ihop. Du sliter upp telefonen och ringer 112 medan du känner efter puls. Efter några kontrollfrågor får du beskedet att ambulans är på väg. Dessutom kommer en hjärtstartare direkt att skickas med drönare, så att du kan påbörja behandlingen innan ambulansen hinner fram. Det här scenariot, och andra akut- och sjukvårdstjänster, är precis vad forskningsprojektet AiRMOUR handlat om.

Under tre år har AiRMOUR tittat på hur städer, kommuner och regioner kan använda obemannade luftrumstjänster, det vill säga drönare, för att skapa samhällsnytta genom till exempel brådskande transporter inom sjukvården. Både mediciner, medicinsk utrustning och akutsjukvårdare skulle med hjälp av drönartjänster kunna nå sitt mål, snabbt, säkert och hållbart.

- Att rädda liv och bidra till en mer effektiv sjukvård är en tydlig prioritet när det gäller drönartjänster. Till exempel tar det 40 minuter med bil att transportera prover mellan sjukhusen Huddinge och Karolinska. Med en drönare på batteri tar det 12 min, säger Billy Josefsson, programledare för LFVs forskning om obemannade luftrumstjänster.

Många fördelar med drönartjänster

AiRMOUR pågick mellan 2021 och 2023 och har utvecklat, demonstrerat och möjliggjort drönartjänster med inriktning mot akutsjukvård i städer. AiRMOUR har fokuserat på forskning och validering av nya koncept och lösningar för att göra drönartjänster säkra, tysta och hållbara, men också mer tillgängliga, prisvärda och accepterade.

- Trafikverket tog initiativet till projektet i Sverige och bjöd in LFV att delta. Eftersom vi sett en snabb ökning av den obemannade luftfarten och behovet av regelverk och forskning, var vi givetvis intresserade. Även LiU, vars forskning inom området ligger i framkant, var med i projektet, berättar Gustaf Fylkner, projektledare Forskning och innovation på LFV samt projektledare i AiRMOUR.

Och de här tjänsterna behöver inte ligga långt fram i tiden, fortsätter han.

- Tillsammans med städerna som deltog i projektet har vi alla – myndighet, industri, akademi och samhälle – tillsammans lyckats lägga grunden för lösningar som kan komma att finnas tillgängliga i en större skala i en nära framtid. Det finns redan projekt som är igång, men med hjälp av AiRMOUR kan tjänsterna skalas upp och bli mer kostnadseffektiva och automatiserade – inte bara som ett enskilt projekt, utan på bredd över tid i våra städer.

För LFV har fokus i projektet legat på riskbedömning, regelverk och cybersäkerhet. I februari 2023 kompletterade regeringen även LFVs instruktion med uppdraget att tillhandahålla tjänster för planering och genomförande av flygning för obemannad luftfart i Sverige. För att en integration av obemannade luftrumstjänster ska bli så bra som möjligt, är det viktigt att förstå hur dagens system för flygtrafikledning fungerar. Därför har även flygledare på LFV varit delaktiga.

Stor potential med drönare

Det främsta mervärdet med tjänster inom Urban Air Mobility, UAM, är förkortade leveranstider, även om det tidsvinsterna skiljer sig mellan olika städer. I städer som Hamburg, med en stor hamn och överbelastade transportvägar genom staden till hamnen, är potentialen uppenbar. I de nordiska länderna finns det många svårtillgängliga områden, till exempel skärgårdsmiljö och glesbygd, där drönarleveranser skulle kunna göra stor nytta.

Hållbarhet är en annan viktig aspekt. När leveranser kan ske med drönare minskar behovet av konventionella fordon som kör på fossila bränslen, vilket minskar utsläppen. I städer med mycket utsläpp från trafik är detta en stark drivkraft.

Guidebok och utbildning för aktörer

Det viktigaste resultatet av projektet är guideboken för implementering av drönartjänster i städer. Den innehåller en sammanställning av de aspekter en stad, kommun eller region bör ta hänsyn till vid införande av drönartjänster. Dessutom har en utbildningsplattform med tre onlinekurser skapats. Kurserna är gratis och ger värdefulla insikter i hur obemannad luftfart kan användas inom akutsjukvård i europeiska städer. De kan även vara av nytta inför framtida stadsplaneringsprojekt.

Med hjälp av dessa verktyg kan varje lokalt kluster av europeiska flyg- och stadsaktörer förverkliga användandet av drönare i städer. LFV har etablerat ett utbildningssamarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Tillsammans med LiU driver LFV även flera projekt om bland annat riskhantering och cybersäkerhet samt dialog och kunskapsöverföring mellan regioner. Utöver detta finns flera nationella och internationella projekt.

- Det händer mycket nu. Kommuner, regioner, stadsplanerare och kommersiella aktörer behöver tillsammans välja ut områden som ger positiva effekter för myndigheter och samhällsfunktioner, till exempel leveranser i glesbygd, miljömätningar, inspektion av kraftledningar med mera. Det viktiga är att ta besluten och köra igång, avslutar Billy Josefsson.

Fakta

Projektet finansierades av Trafikverket och Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. I projektet deltog städerna Helsingfors, Norra Hessen, Luxemburg och Stavanger I Sverige testade Östersund, Stockholm och Uddevalla tjänsterna.

Förutom LFV, som bidrog med kompetens inom luftrumsfrågor, ingick Trafikverket, forskningsinstitut som till exempel LiU, flygmyndigheter, UAM-operatörer och organisationer som arbetar med akutsjukvård.

Inom projektet har en utbildningsplattform tagits fram i nära samarbete med Eurocontrol.

Projektet har även tagit fram en guidebok för drönartjänster, leverabel D6.4 

Exempel på pågående projekt:

I södra Europa genomförs projektet U-ELCOME. De nordiska flygtrafiktjänsterna för en dialog med Eurocontrol för att tillsammans bygga ett liknande samarbete.

Vinnova finansierar det svenska projektet Testbed Air Mobility.

Region Stockholm genomför det EU-finansierade projektet CityAM.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta: