Automationsdagarna 2023

Välkommen till mötesplatsen för samtal om automationslösningar i transportsektorn med fokus på flygtrafikledning och luftrum. Årets tema är ”samarbete mellan människa och automation” .

Den 16 -17 november ges möjlighet till inspiration, innovation, erfarenhetsutbyte och nätverkande på Kista Science City. Här möter du forskare och experter i en interaktiv miljö för samtal och demonstrationer av projekt. Ta del presentationer, besök utställningen och nätverka med oss. Såväl internationella som nationella projekt presenteras. 

Program

Torsdag den 16 november , kl 10.00-16.00
Utställning, presentationer, mingel. Den som så önskar fortsätter diskussionerna på en ”automations-after work”.

Fredag den 17 november, kl 9.00-12.30
Dag två ges fyra så kallade ”masterclasses”.

09.00- 09.45  Human AI, Jonas Lundberg, professor LiU
09.45- 10.30  Optimering av luftrum, Valentin Polishchuk, biträdande professor LiU
10.30- 11.15  Cybersecurity, Andrei Gurtov, professor LiU
11.15- 12.00  Machine learning & AI in transport, Erik Liljeroth, MsC /AI LFV

Plats

Kista Science City, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista

Ett axplock projekt

Nedan ser du exempel på projekt som du kan ta del av på utställningen den 16 november. 

AiRMOUR utvecklar, demonstrerar och möjliggör drönartjänster med inriktning mot akutsjukvård och behov inom sjukvård i städer. AirMOUR tillhandahåller utbildningar via Active Learning Center hos EUROCONTROL Luxembourg.

QT-PIE är ett körbedömningsverktyg som använder eyetracking och artificiell intelligens (AI) för att objektivt mäta en förares körprestanda. 

Trafikverket Labs en innovationsplattform. Trafikverket har etablerat en labb-miljö för att utveckla prototyper på IT-lösningar. Vi kommer att få se och  diskutera olika så kallade ”Proof of Concepts” inom VR (virtual reality), ML (machine learning) och AI (artificiell intelligence).

Navigationsstöd från land. Fartygens behov av lots finns och kommer fortsatt finnas, men varierar för olika fartyg och har förändrats i takt med teknikutvecklingen. Projektet utvecklar metodik och verifierar teknik för att kunna ge lotstjänster helt eller delvis från land.

Projekt Virtual Reality använder den senaste tekniken för att skapa en realistisk virtuell miljö för att kunna träna åtgärder vid ett nödförfarande, i detta fall ett flygplan som under inflygning får rök i kabinen. Flygledaren kan öva olika tidskritiska moment som åtgärder och fraseologi. Kom o prova!

KOMPLEX är ett projekt som fångar komplexivitet för ett luftrum i realtid. Analyser görs ”off line” med kraftfulla datorer som återmatar ett framåtriktat resultat till den operativa driften för planering och prioritering.

Utställare du möter under Automationsdagarna 

Luftfartsverket, Trafikverket, Sjöfartsverket, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Geistt.

 

Kontakt

Billy Josefsson, programledare Automationsprogrammet II, LFV

Pia Jakobsson, mediekontakt, kommunikatör LFV