AI-stöd inom flygtrafikledning

LFV har flera pågående initiativ för att undersöka användandet av AI (Artificiell Intelligens) inom flygtrafikledning. Ett av dessa är projektet Advanced Autoplanner där vi, tillsammans med IBM, har tagit fram ett första proof-of-concept, en modell som ger flygledningsinstruktioner i en svensk en route-sektor.

Projektet har finansierats av Trafikverket. Denna film presenterar hur Advanced Autoplanner fungerar:

Textbeskrivning av grafik och berättarröst i filmen om AI-stöd inom flygtrafikledning.