Regler för luftfart

Tack vare många års erfarenheter samt internationella samarbeten har ett omfattande gemensamt regelverk för flygtrafiktjänst utvecklats. I detta arbete har alla instanser inom och aktörer inom civilt flyg medverkat.

Internationellt regelverk
Det internationella regelverket för civil luftfart omfattar hela världen och hålls ihop av den FN-baserade organisationen för civil luftfart, International Civil Aviation Organization (ICAO).

Europa har dessutom sin egen organisation, för civil luftfart, European Aviation Safety Agency (EASA) med huvudsäte i Köln i Tyskland. EASA fungerar även som en paraplyorganisation för alla EU-länders luftfartsmyndigheter.

Nationellt regelverk
LFV tillämpar de föreskrifter som utgår från Luftfartslagen, luftfartsförordningen och Transportstyrelsen och som reglerar all flygtrafiktjänst i Sverige, både för militär och civil luftfart. Alla säkerhetskritiska inslag i verksamheten har brutits ned och finns beskrivna i handböcker, procedurer och instruktioner.