Vårt uppdrag

LFV är ett statligt affärsverk med uppdrag att ansvara för flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart vid 16 flygplatser/flottiljer i Sverige.

Vår verksamhet finansieras främst via avgifter och intäkter. Vi verkar på en komplex och i vissa delar konkurrensutsatt marknad. Det ställer höga krav på vår förmåga att vara effektiva och affärsmässiga i våra leveranser.

I flygbranschen finns ett stort fokus på teknisk utveckling och forskning samt olika former av samarbeten och partnerskap. Det gäller både nationellt och globalt.  Med vår ledande position bidrar vi med smarta lösningar för morgondagens flyg.

Flexibelt och effektivt luftrum

Sedan 1978 är det militära och det civila luftrummet integrerat i Sverige, Det är en unik lösning som Sverige är ensamt om. Därmed kan luftrummet användas på ett flexibelt och effektivt sätt vilket bidrar till ett hållbart luftrum.

Försvarsmakten har verksamhet på åtta flygplatser/flottiljer i Sverige där LFVs personal ansvarar för flygtrafiktjänster. Inom tek­nikområdet sker såväl nyutveckling som uppdatering av befintliga system i tornen i nära samarbete med Försvarsmakten.

Regleringsbrev

I slutet av varje år skickas regleringsbrev för följande år ut till myndigheterna. Där står det om avkastningskrav, förväntningar på vad LFV ska leverera samt särskilda uppdrag.