Vårt syfte

LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Vi erbjuder smarta lösningar för morgondagens flyg. Det sammanfattar vår positionering och vår ambition att vara en driven aktör.

Baserat på våra kundinsikter fokuserar vi på att vara en pålitlig och flexibel partner för våra samarbetspartners genom att förstå deras behov och proaktivt serva deras företag. Med varumärkesdriven innovation och starkt kundfokus stöttar vi våra kunder i att möta dagens och morgondagens krav och utmaningar inom flygindustrin. Signifikant för flyget och branschen som LFV verkar inom, är det fokus på teknisk utveckling och forskning samt olika former av samarbeten och partnerskap, nationellt och globalt. LFV spelar en aktiv roll i alla dessa områden. Med en ledande position bidrar vi med avancerade lösningar inom olika projekt och partnerskap.

  • LFV var 2015 först i världen att lansera och operativt driva flygtrafikledning på distans (Remote Tower Services), vilket har uppmärksammats stort globalt.

  • LFV och danska Naviair samarbetar genom att upprätthålla och utveckla ett gemensamt luftrum för Sverige och Danmark (FAB; Functional Airspace Block).

  • LFV är också drivande inom utvecklingen av ett Europeiskt gemensamt luftrum.

  • LFV leder och deltar i flera forskning- och utvecklingsprojekt internationellt, som SESAR 2020.

För att kunna vara ledande och drivande arbetar LFV med flygsäkerheten som bas på ett innovativt och effektivt sätt med kunden i fokus.