LFVs styrelse

Jan Olson

Ordförande sedan: 2013

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Arlandabanan Infrastructure AB och Märsta förenade Åkeriföretag AB.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.
Utbildning: 
Civilekonom, Stockholms universitet.
Förelseår: 1950

Johan Davidson

Vice ordförande sedan: 2020 Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Svensk Handel.  
Tidigare befattningar:
Chefsekonom Sveriges Apoteksförening, politiskt sakkunning och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.
Utbildning:
Studier i bland annat nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Födelseår: 1972

Ann Persson Grivas

Ledamot sedan: 2017

Nuvarande befattning:
Generaldirektör LFV.
Styrelseuppdrag: Ordförande LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communication AB och Entry Point North. Vice ordförande Luleå Tekniska universitet/LTU. Ledamot SOS Alarm och insynsrådet för Institutet för rymdfysik.
Tidigare befattningar:  Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.

Utbildning:
Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.
Födelseår: 1961

Carl-Johan Edström

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.
Tidigare befattningar: Stridspilot, divisionschef, lokal flygchef och flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.
Utbildning:
Militär utbildning samt en master i strategi för säkerhetspolitik och militära operationer.
Födelseår: 1967

Ann-Christine Hvittfeldt

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag.
Tidigare befattningar:
Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB/DFDS AS.
Utbildning:
 
Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenburg Transport economy and material supply m.m.
Födelseår: 1966

Per Nilsson

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning: 
Utvecklingsansvarig Tullverket. 
Tidigare befattningar:
Överdirektör och stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.
Utbildning:
Nationalekonom Linköpings universitet.
Födelseår: 1967

Cecilia Looström

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: Avdelningschef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Tidigare befattningar: Departementsråd Försvarsdepartementet, Avdelningschef Flygteknik, FOI
Utbildning: Teknisk Fysik, KTH
Födelseår: 1961

Robin Teigland 

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: Professor Chalmers tekniska högskola.
Styrelseuppdrag: Ledamot Akademiska Hus.
Tidigare befattningar: Professor och styrelseledamot på Handelshögskolan i Stockholm, McKinsey & Company.
Utbildning: BA Stanford University, MBA The Wharton School, MA University of Pennsylvania, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm.
Födelseår: 1964

Ann-Marie Bredberg

Ledamot, personalföreträdare sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Flygledare och ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV.                                       Styrelseuppdrag:
LFV Holding (personalföreträdare).
Utbildning:  Flygledare
Födelseår: 1963 

Christian Axelsson-Domfors

Ledamot, personalföreträdare sedan: 2021         

Nuvarande befattning:
Systemansvarig och ordförande i LFVs Saco-S förening.
Styrelseuppdrag:
LFV Holding (personalföreträdare)
Utbildning: Elektroingenjör och civilingenjör maskinteknik
Linköpings tekniska högskola.
Födelseår: 1972