När Sverige fick en storflygplats

   
Grävning inför stora banan 1959    
   
Installation av radar 1959    
   
Betongplattan till stora banan 1959    
   
Invigningstal av Kung Gustav VI Adolf    

Redan 1943 tillsatte regeringen en utredning för att utarbeta förslag till ny svensk storflygplats. I januari 1946 var utredningen klar och föreslog en flygplats vid Halmsjöområdet norr om Stockholm. Vad som talade till områdets fördelar var att det låg på en höjdplatå på Brunkebergsåsen och var därför bäst ur inflygningssynpunkt. Frekvensen av dimma var lägre där och mindre åkerjord behövdes tas i anspråk. 

Bygget påbörjades 1947 men på grund av arbetsbrist och att den internationella luftfarten gick in i en kris, försenades bygget. 1949 beslutade regeringen att tillsvidare stoppa bygget. Koreakrigets utbrott 1950 gav ny fart åt flygplatsfrågan. Flygvapnet funderade på en reservbana vid Halmsjön av beredskapsskäl.

Den 1 april 1958 anställdes Caj-Aage Johansson av Luftfartsverket för att medverka i planeringsarbetet inför uppbyggnaden av Arlanda. Ett intensivt arbtete med Stockholms nya terminalområde och nya procedurer bedrevs från våren 1959. Arbetet bedrevs av representanter från SAS, Linjeflyg, Flygvapnet och Luftfartsverket. Det fanns många flygplateser i området som man behövde ta hänsyn till när det skulle konstrueras flyvägar och procedurer. Förutom Arlanda och Bromma fanns även Barkaby, Tullinge, Uppsala. Skå-Edeby och Skarpnäck.

Invigningen av Arlandas nya huvudbana 01/19, som var 3300 meter lång, ägde rum den 14 december 1959. Dåvarande kommunikationsminister Gösta Skoglund sa i sitt tal att Sverige nu fått en betydelsefull port mot världen. Den 5 januari 1960 öppnades sedan Arlanda officiellt för trafik. SAS bedrev skolflygningar med Caravelle, DC-7C, DC6B och Metropolitan. Arlanda blev då alternativflygplats till Bromma istället för Kungsängen-Norrköping.

I månadsskiftet mars/april 1962 gick det stora flyttlasset från Bromma till Arlanda. SAS och elva andra flygbolags internationella trafik med jetflygplan flyttades då ut till Arlanda. Den 1 april 1962 ägde den officiella invigningen av Arlanda rum med pompa och ståt. Under 1962 hade Arlanda cirka 30 000 starter och landningar per år.

Sedan 2010 drivs Arlanda av Swedavia men LFV sköter fortfarande flygtrafikledningen till och från flygplatsen.