75 år av smarta lösningar för flyget

2022 firar affärsverket LFV 75 år som Sveriges största leverantör av flygtrafikledningstjänster. I 75 år har vi levererat smarta tjänster och möjliggjort säkra flygningar i svenskt luftrum. På den här sidan kan du ta del av historier, bilder och filmer från vår verksamhet, från 1947 fram till idag.