Koncernledning

Ann Persson Grivas

stf GD

Magnus Corell

Juridik, Kvalitet, Flygsäkerhet, Miljö. Chefsjurist.

Petra Sernulf

Styrning och Ekonomi

Boel Enjin

Operations

Anna Granberg

En Route

Petter Eklund

Forskning, Innovation och Digitalisering

Ulf Thibblin

System och utveckling

Niklas Ferm

HR och Kommunikation

Fredrik Henning

Gemensamma tjänster

Jan Berggren