Här finns vi

LFV bedriver lokal flygtrafiktjänst på 16 civila och militära flygplatser och flygtrafikledning vid fyra kontrollcentraler. Vårt huvudkontor ligger i Norrköping.

Lokal flygtrafiktjänst utövas i torn där våra flygledare leder flyget i flygplatsens närhet och vid start och landning. Från kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö leds flygplanen när de har lämnat flygplatsernas närområde. Från kontrollcentralerna har våra flygledare kontakt med piloterna och planen och leder dem genom sektor efter sektor i luftrummet tills de når slutmålet i Sverige eller då svensk flygtrafiktjänst lämnar över planet till andra länders flygledare.
RTC Stockholm är LFVs nya kontrollcentral för flygtrafikledning på distans; därifrån leds sedan 1 juni 2021 flygtrafiken vid Kiruna Airport och sedan 1 december 2021 flygtrafiken vid Åre Östersund Airport.

Fyrbokstavskoden vid varje flygplats är flygplatsens ICAO-kod. ICAO (International Civil Aviation Organization) är ett FN-organ för samordning och framtagande av gemensamma regler för flyget. Nästan alla länder i världen är medlemmar i ICAO. Alla flygplatser i hela världen har en ICAO-kod. Ett exempel på det är ESSA; Europe Sweden Stockholm Arlanda.

ESPE, Vidselbasen

Vidsel flygplats är en militärflygplats som ligger inom Försvarsmaktens robotförsöksplats och etablerades 1958. Flygplatsen drivs av Försvarets materialverk. Ett nytt flygledartorn togs i bruk i augusti 2017. Banlängden är 2230 meter.

ESMM, ATCC Malmö

Kontrollcentralen ATCC Malmö ligger i anslutning till Malmö Airport. Härifrån leds trafiken i de södra och mellersta delarna av Sverige. Stora delar av kontrollcentralens trafik är överflygande vilket innebär att den bara passerar genom svenskt luftrum utan att starta eller landa i Sverige.

ESOS, ATCC Stockholm

LFVs kontrollcentral ATCC Stockholm ligger i anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Härifrån leds flygtrafiken i de mellersta och nordligaste delarna av det svenska luftrummet. LFVs flygplaneringstjänst Flight Planning Center ligger i samma lokaler. 

ESSP, Östgöta Kontrollcentral

Östgöta kontrollcentral ligger i anslutning till Norrköpings flygplats och hanterar militär och civil luftfart vid flygplatser i Östergötland och södra Sörmland.