Nyheter

09 mars 2023 14:44

Vinnare! LFV med samarbetspartners vinner pris vid Air Traffic Management Awards

CANSO Air Traffic Management Awards uppmärksammar banbrytande koncept, initiativ och betydande prestationer av ledare och organisationer inom flygledningsbranschen. LFV med partners tilldelas pris för vårt samarbete för en europeisk datalänksupphandling ATM Common Data Link Services (ACDLS). Läs mer

08 mars 2023 13:49

Lena mitt i händelsernas centrum

#InternationellaKvinnodagen. I flygledartornet på Stockholm Arlanda Airport jobbar Lena och är mitt i händelsernas centrum. Hon dirigerar flygplan som ska lyfta och landa och har full koll på skärmarna framför sig. Läs mer

06 mars 2023 00:00

LFVs årsredovisning 2022

2022, ett år med exceptionella händelser. Rysslands invasion av Ukraina bromsade utvecklingen av Europas flygtrafik. Både volymer och flygvägar påverkades vilket i sin tur inverkade på LFVs verksamhet. Läs mer

23 februari 2023 14:38

Flyget på Umeå Airport trafikleds nu på distans

Den 23 februari ansluter flygtrafikledningen vid Umeå Airport till LFVs kontrollcentral RTC Stockholm och blir därmed den tredje av totalt fyra flygplatser som ingår i Swedavias beställning avseende flygtrafiktjänst på distans. Läs mer

01 februari 2023 08:17

Regeringen ger LFV ökat ansvar för obemannad luftfart och förlänger generaldirektörens förordnande

Den 1 februari uppdateras LFVs instruktion med uppdraget att tillhandahålla information och tjänster som stödjer obemannad luftfart. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas förordnande förlängs med ytterligare tre år från och med den1 april till och med den 31 mars 2026. Läs mer