Nyheter

19 maj 2022 17:02

SESAR Open day på Sturup 9 juni

Torsdagen den 9 juni arrangeras en SESAR Open day på Sturup. Då demonstreras Arrival and departure optimised integrated runway sequence function. Läs mer

12 maj 2022 08:28

Delredovisning lämnad för regeringsuppdraget obemannad luftfart

LFV fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag av regeringen att etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management). Den 11 april lämnade LFV en första delredovisning till regeringen. Läs mer

06 maj 2022 08:46

Signering av SESAR 3 JU

Vid en ceremoni i Bryssel på torsdagen undertecknades avtalet om SESAR 3 Joint Undertaking (JU) av de drygt 50 organisationer som bildat SESAR 3 JU. Bland dem som signerade det nya avtalet var LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas. Läs mer

13 april 2022 09:47

Delrapport lämnad för regeringsuppdraget undre luftrummet

LFV fick ett regeringsuppdrag i september 2021 som innebär att vi ska ta fram ett förslag på en alternativ utformning av det undre luftrummet i Sverige. Den 31 mars lämnade LFV en första delrapport till regeringen. Läs mer

16 mars 2022 16:36

Årsredovisning 2021

2020 redovisade LFV den största volymminskningen av flygrörelser i svenskt luftrum i modern tid. Minskningarna fortsatte under första kvartalet 2021, för att sedan börja återhämta sig under det andra halvåret. Trafiknivåerna ligger dock fortfarande långt under dem som rådde före pandemin. Vid årets slut var den ackumulerade ökningen 8... Läs mer