Nyheter

30 april 2021 08:34

Flygtrafikledning på distans vid London City Airport

London City Airport blir nu den första större internationella flygplatsen med flygtrafikledning på distans. Detta har möjliggjorts genom teknik utvecklad av LFV-delägda företaget Saab Digital Air Traffic Solutions. Läs mer

27 april 2021 17:19

Lättare att mäta flygbuller under pandemin

Nyligen deltog vi på LFV i ett forskningsprojekt vid KTH. Under mindre än 3 timmar genomfördes 18 flygningar där buller mättes med hjälp av mikrofoner intill banan. –Jag är glad att vi har kunnat vara med och bidra till forskningen. Flera parter både internt och externt har deltagit och det är roligt att vi har möjliggjort det här med... Läs mer

24 mars 2021 15:45

Bättre kontroll på flygtrafiken över södra Östersjön med ny radar

LFV har tagit en ny primärradar i drift i södra Sverige. Med den får LFVs flygledare som hanterar trafiken över södra Östersjön viktig flygsäkerhetshöjande information om flygningar utan transponder. Läs mer

03 mars 2021 08:05

LFV effektiviserar nordisk flygtrafiktjänst

Sedan den 15 februari tillhandahåller LFV nya tekniska tjänster till flygtrafiktjänstleverantörerna på Island (Isavia) och i Danmark (Naviair). Dessa tjänster effektiviserar deras produktion av flyginformation och är resultatet av ett framgångsrikt nordiskt samarbete. Läs mer

01 mars 2021 15:56

Stor minskning av flygtrafiken 2020 till följd av pandemin

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 57 procent under 2020 som en direkt följd av pandemin. Antalet flygrörelser uppgick till 332 000 att jämföra med 774 000 år 2019. Läs mer