Nyheter

16 augusti 2021 10:23

Ökad flygtrafik över Malmö när Copenhagen Airport renoverar

Just nu flygs det mer än normalt över de sydvästra delarna av Skåne, inklusive över Malmö. Skälet till det är en pågående banrenovering på Copenhagen Airport, en renovering som avslutas fredagen den 20 augusti. Läs mer

01 juni 2021 13:56

LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans

LFV har i dag driftsatt kontrollcentralen RTC Stockholm, eller Remote Tower Centre, för flygtrafikledning på distans vid Swedavias flygplatser. Den första flygplatsen att anslutas var Kiruna Airport. Läs mer

26 maj 2021 08:50

Transportstyrelsen återkallar trafiktillståndet för Belavia-Belarusian Airlines

Transportstyrelsen har beslutat att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Belavia-Belarusian Airlines, gällande flygningar mellan Sverige och Belarus. Orsaken är oklarheter kring en flygincident i Belarus den 23 maj och säkerheten för den civila luftfarten. Läs mer

26 maj 2021 08:26

Ökade krav från EU på sänkta kostnader för flygtrafiktjänst

EU har nu beslutat om hur det regelverk som reglerar flygbolagens avgifter till EU:s flygtrafiktjänstleverantörer ska se ut de kommande åren. Kraven på att de som levererar flygtrafiktjänst, däribland LFV, ska sänka sina kostnader är stora. Läs mer

07 maj 2021 12:37

COLA: fatigue-studie om pandemins påverkan på flygledares arbetssituation

Just nu pågår en forskningsstudie där LFV genomför fatigue-studier på olika skiftrotationer och Corona-relaterad påverkan på arbetssituationen hos flygledare. Läs mer