Nyheter

02 juni 10:06

SDATS har tagit över flygledningen på Linköping Saab flygplats

Natten till i går den 1 juni övergick den distansledda flygtrafikledningen av Linköping Saab flygplats från LFV till Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, och kontrollcentralen i Sundsvall. Läs mer

01 juni 09:06

Magnus Corell blir ordinarie överdirektör

Magnus Corell tillträdde den 16 december 2019 som vikarierande överdirektör efter att regeringen beslutat att tillsätta en överdirektör på LFV. Förordnandet sträckte sig till sista maj. Nu har regeringen utsett Magnus Corell till ordinarie överdirektör från och med den 1 juni 2020. Läs mer

18 maj 11:05

AVISEQ - LFVs nya bolag

Nu är det klart. LFVs nya bolag inom affärsverkskoncernen får namnet AVISEQ Critical Communication AB. AVISEQ, tidigare Eltel Networks Aviation & Security AB förvärvades av LFV den 30 april 2020. Läs mer

04 maj 11:05

Nytt bolag i LFVs affärsverkskoncern

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan parterna och aktieöverlåtelsen är nu klar. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern. Läs mer

16 april 12:04

LFV varslar cirka 500 medarbetare

Den dramatiska minskningen i flygtrafiken påverkar LFV. Med den omfattande nedgången i flygtrafiken minskar behovet av våra tjänster, vilket i sin tur leder till att vi tappar stora intäkter samtidigt som vi har en överkapacitet. Mot den bakgrunden behöver LFV varsla om uppsägningar motsvarande cirka 500 tjänster av LFVs cirka 1100 med... Läs mer