Nyheter

02 december 2021 09:34

Flyget på Åre Östersund Airport trafikleds nu från RTC Stockholm

Den 1 december anslöts flygtrafikledningen vid Åre Östersund Airport till LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans på Arlanda, RTC Stockholm. Åre Östersund Airport är därmed den andra Swedaviaflygplatsen med detta koncept för flygtrafiktjänst. Läs mer

11 oktober 2021 10:10

LFV och Mittuniversitetet tecknar samarbetsavtal

Mittuniversitetet i Sundsvall har beviljats tio miljoner kronor av VINNOVA för fortsatt forskning kring framtidens flygplats. I samband med det tecknar LFV och Mittuniversitetet ett samarbetsavtal kring forskning om flygtrafikledning och flygplatsdrift inom ramen för LFV Aviation Research Center, LARC, i Örnsköldsvik. Läs mer

10 september 2021 13:39

LFV har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser. Läs mer

01 september 2021 11:03

Belgien väljer svensk lösning för flygtrafikledning på distans

Belgiens ledande aktör inom flygtrafikledning, skeyes, väljer Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) som leverantör till ett långsiktigt ramavtal för Belgiens implementeringsprogram för flygtrafikledning på distans. Läs mer

27 augusti 2021 12:25

Nytt grönt elavtal

Nu har vi nytt avtal för elkraft. All el som produceras inom ramen för det nya avtalet kommer från förnybara energikällor. Dessutom har vi som upphandlande myndighet valt el märkt med Bra miljöval. Läs mer