Vulkanutbrott kan påverka flygtrafiken

Publicerad: 19 december 2023 06:37Uppdaterad: 19 december 07:59

Vid ett vulkanutbrott finns det risk för att askmoln bildas. Partiklar i askmolnen kan påverka flygplanens motorer, vilket kan orsaka motorproblem. Det är flygbolagen som avgör om de ska genomföra en flygning om det finns risk för askmoln. Som resenär ska du alltid kontakta ditt flygbolag för att få aktuell information om din kommande flygning.

Ett vulkanutbrott i vår omvärld kan påverka flygtrafiken till och från Sverige. I förlängningen kan även flygtrafiken inom Sverige påverkas.

Det här händer när det blir vulkanutbrott

  1. När askmoln uppstår publicerar Volcanic Ash Advisory Center, VAAC, information som LFV tar del av. LFV håller Transportstyrelsen informerad.
  2. LFV publicerar löpande aktuell information till flygbolag som Notice for Airmen, NOTAM, i LFVs tjänst AROWebb.
  3. Flygbolagen analyserar informationen och avgör om de får, kan och ska flyga genom ett aktuellt område.
  4. Flygbolagen informerar sina kunder i de fall där flygresan påverkas av det aktuella vulkanutbrottet.

Om du har frågor om försenade eller inställda flyg

Som resenär ska du alltid kontakta ditt flygbolag för aktuell information om din kommande flygning.

Relevanta länkar

Volcanic Ash Advisory Center

Transportstyrelsen

LFVs tjänst AROWebb