Många intressanta projekt inom SESAR 3-programmet

Publicerad: 18 december 2023 14:25Uppdaterad: 18 december 14:35

En stor del av LFVs internationella forskning ryms under forskningsprogrammet SESAR3, som startat under hösten. LFV deltar i tio projekt som handlar om allt ifrån rymdverksamhet till effekter av cyberattacker, drönarflygning i kontrollerat luftrum och klimatpåverkan av kondensstrimmor.

En stor del av LFVs internationella forskning inom området luftrumsutveckling ryms under forskningsprogrammet SESAR som leds av SESAR Joint Undertaking. Under hösten har det tredje programmet i ordningen, SESAR3, startat. Syftet med SESAR3 är att digitalisera det europeiska luftrummet genom forskning och innovation.

Målet för LFV är att inom ramen för SESAR-programmet påverka utvecklingen av det europeiska flygtrafikledningssystemet så att det harmoniserar med det svenska och vice versa. LFV är en liten ANSP, flygtrafikleverantör, med europeiska mått mätt men med stor kompetens, berättar Lindsey Martenez Hermosilla, programledare för LFVs del av SESAR3. 

Totalt deltar LFV i tio projekt inom ramen för SESAR3. Dessa är:

CONCERTO (Dynamic Collaboration to Generalize Eco-Friendly Trajectories)
Projektet CONCERTO syftar till att minska kondensstrimmornas klimatpåverkan. Ambitionen är att utveckla verktyg som kan användas i nuvarande flygtrafikledning. Projektkonsortiet består av 23 partners från 14 olika länder.

ECHO2 (European Concept of Higher airspace Operations 2)
Projektet ECHO2 syftar till att förbättra situationsmedvetenheten för alla aktörer vad gäller rymdoperationer. På så vis ska säkerheten, luftrummets utnyttjande och beredskapshanteringen för kommersiell rymdverksamhet förbättras. Det operativa koncept som utvecklas omfattar bemannad och obemannad luftfart till och från de luftlager som befinner sig över dagens kommersiella flyg. Projektkonsortiet består av 23 partners från 10 olika länder.

ENSURE (ATM U-space Interface and AirSpace Reconfiguration Service)
Projektet ENSURE syftar till att göra det möjligt för drönare att i mycket hög omfattning flyga i luftrum i närheten av flygplatser och tätbebyggda områden, inte bara på  låga höjder utan även på höjder över 150 meter. Projektkonsortiet består av 20 partners från 10 olika länder.

HYPERSOLVER (Artificial Intelligence controller able to manage Air traffic Control (ATC) and Air Traffic Flow Management (ATFM) within a single framework)
Projektet HyperSolver syftar till att utveckla ett verktyg som med hjälp av AI-baserade inlärningsmetoder hjälper till att hantera trafikmängd per tidsenhet, luftrummets komplexitet, konfliktidentifikation och lösning av konflikt. Projektkonsortiet består av 7 partners från 5 olika länder.

IFAV3 (Increased Flexibility of Atco Validations V3)
Projekt IFAV3 syftar till att fortsätta forskningen om flexibla behörigheter för flygledning i högre luftrum. Målet är att undersöka hur konceptet skulle kunna användas i ett Remote Tower Center. Projektkonsortiet består av 10 partners från 6 olika länder.

IRINA (IFR RPAS Integration into European Airspace)
Projektet IRINA syftar till att möjliggöra en full integrering av RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) att flyga tillsammans med bemannat flyg i kontrollerat luftrum (luftrumsklasser A-C samt D-G). Projektkonsortiet består av 10 partners från 4 olika länder.

SEC-AIRSPACE (Cyber SECurity Risk Assessment in virtualized AIRSPACE scenarios and stakeholders’ awareness of building resilient ATM)
Projektet SEC-AIRSPACE syftar till att minska riskerna med virtualisering och ökad datadelning mellan komponenter i ATM-infrastrukturen och relevanta intressenter. Ambitionen är att utveckla bättre cyberriskbedömning av komplexa ATM-system och att analysera potentiella effekter av cyberattacker med kaskadeffekter. Projektkonsortiet består av 9 partners från 5 olika länder.

ISLAND (Intelligent Suite for Local and Network Demand and Capacity Balancing) Projektet ISLAND syftar till att vidareutveckla konceptet Virtual Center för ny systemarkitektur, som ska förbättra flygtrafikledningens kontinuitet och robusthet vid eventuella systemfel. Projektkonsortiet består av 17 partners från 13 olika länder. LFV är en del av detta projekt genom COOPANS. Arbetet kopplar till en kommande satsning på Topsky ATC-ONE.

NETWORK TBO (Network Trajectory Based Operations)
Projektet NETWORK TBO ingår i en serie projekt som tillsammans bidrar till att anpassa Europas flytrafiktjänst  till ICAOs globala TBO-koncept, ett koncept som förbättrar den strategiska planeringen av flöden. Målet med detta delprojekt är att definiera och utvärdera samarbetsmekanismer mellan nationell flygtrafikledning och den övergripande flygtrafikledningen för Europa. Projektkonsortiet består av 22 partners från 13 olika länder. LFV är en del av detta projekt genom COOPANS. Arbetet kopplar till en kommande satsning på Topsky ATC-ONE.

ATC- TBO (ATC Trajectory Based Operations)
Projektet ATC-TBO ingår i en serie projekt som tillsammans bidrar till anpassningen av Europa till ICAOs globala TBO-koncept, ett koncept som förbättrar den strategiska planeringen av flygplans flöden. ATC-TBO är det första steget mot ytterligare automatisering, som är nödvändig för att bygga operativ acceptans och förtroende för AI/ML-systemlösningar. Projektkonsortiet består av 32 partners från 17 olika länder. LFV är en del av detta projekt genom COOPANS.  Arbetet kopplar till en kommande satsning på Topsky ATC-ONE.

 

Fakta om SESAR3

  • SESAR3 pågår mellan åren 2023 och 2027.
  • SESAR3 är fortsättningen på SESAR2020 som LFV deltog i mellan åren 2017-2023.
  • SESAR-arbete inom LFV är finansierat av Trafikverket och Horizon Europé.
  • SESAR 3 Joint Undertaking är ett europeiskt partnerskap mellan privata och offentliga aktörer.