Fortsatt återhämtning av flygtrafiken

Publicerad: 29 januari 2024 14:07Uppdaterad: 29 januari 15:47

Under 2023 fortsatte flygets återhämtning efter den nedgång som pandemin orsakade.

Totalt uppgick antalet flygrörelser i svenskt luftrum till 582 980, en ökning med 7,7 procent jämfört med 2022. Antalet trafikrörelser låg på 75 procent av 2019 års nivå. 2019 var det sista normalåret före pandemin. Nivån var under 2023 väsentligt högre än under pandemiåren 2020-2021.

LFV för statistik över flygrörelser vilket innebär antal starter, landningar och överflygningar för civil verksamhet som flyger IFR (instrumentflygning). Militärt flyg ingår inte i statistiken och inte heller allmänflyg som flyger VFR (visuell flygning.) Vi delar in flygtrafiken i tre olika kategorier: inrikes, utrikes och överflygare. Den sistnämnda kategorin innebär flyg som varken startar eller landar i Sverige. Den överflygande trafiken utgör den största delen av den totala trafikvolymen. Det var den delen av flygtrafiken som främst påverkades 2023 av luftrumsrestriktionerna kopplade till kriget i Ukraina, eftersom flyget då väljer andra vägar för att undvika de stängda luftrummen.

Utrikestrafiken ökade med 10,8 procent, inrikestrafiken med 3,2 procent och den överflygande med 6,8 procent. Utrikestrafiken har ökat under hela året även om ökningstakten har avtagit under det sista kvartalet. Inrikestrafiken ökade kraftigt i början av året men minskade under andra halvan av året, jämfört med 2022.

Se hur rörelserna sett ut mellan 2019-2023 i grafen nedan.