AVISEQ integreras i LFV

Publicerad: 18 januari 2024 13:30Uppdaterad: 18 januari 13:31

LFVs koncernstyrelse har fattat beslut om att verksamheten i dotterföretaget AVISEQ ska integreras i LFV. Målbilden är att förändringen ska vara genomförd under 2024. AVISEQs tidigare verksamhet kommer därefter att verka inom ramen för LFV.

Sammanslagningen ger LFV-koncernen större möjligheter att långsiktigt utveckla verksamheten och kommer att stärka den gemensamma förmågan. Detta innebär att vi fortsatt kommer att leverera enligt avtal och även skapa goda möjligheter till utveckling av våra tjänster och produkter. Vi kommer även fortsatt arbeta för att skapa nya affärs- och kundrelationer.

Vi ser fram emot att fortsätta leverera till våra kunder.

 

Detta är AVISEQ

AVISEQ Critical Communication AB är sedan maj 2020 ett helägt dotterbolag till LFV, ägt genom bolaget LFV Holding AB.

Bolaget verkar inom kritisk kommunikation och övervakar, driftar och underhåller teknisk utrustning och system, allt för att säkerställa sina kunders viktigaste verksamhet.

Bolaget har cirka 200 medarbetare och omsätter cirka 300 miljoner kronor per år.

Läs mer om AVISEQ på webbplatsen.