Vi har en ny vision

Publicerad: 05 oktober 2023 11:00Uppdaterad: 05 oktober 11:36

När världen förändras, förändras vi med den. För att möta samhällets och omvärldens nya behov och krav har vi tagit fram en ny vision och nya mål. Vår vision är ” Vi leder flyget – i takt med tiden, i alla lägen”.

Vi har de senaste åren fått större krav på vår omställningsförmåga och vårt bidrag till samhällsutveckling. Med ett förändrat omvärldsläge har vårt bidrag till och ansvar i totalförsvaret blivit större än tidigare. Vi agerar i en snabbföränderlig bransch med nya resmönster och ökade miljökrav som ställer större krav på vår förmåga att snabbt kunna ställa om. Vi ser också en ökning av obemannad luftfart med nya behov och krav på dagens och framtidens flygtrafiktjänst. Det är bakgrunden till LFVs nya inriktning med ny vision och nya mål.

Se filmen om varför vi finns, vart vi är på väg, vad vi gör och hur vi levererar vårt uppdrag.