Östgöta kontrollcentral 50 år

Publicerad: 18 oktober 2023 14:00Uppdaterad: 19 oktober 10:58

För 50 år sen, i oktober 1973, etablerades Östgöta kontrollcentral. Det var en stor och modern kontrollcentral, kanske rentav Sveriges största och mest moderna. Sen dess har verksamheten utvecklats mycket.

− Trafiken har skiftat en hel del men det har alltid varit många olika typer av trafik som har samsats i ett förhållandevis litet luftrum, vilket gör jobbet med flygledning både roligt och utmanande, berättar Christopher Montecinos, chef på Östgöta kontrollcentral.

Idag finns Östgöta kontrollcentral i anslutning till Norrköpings flygplats. Härifrån flygleder LFV trafik till och från flygplatserna SAAB och Malmen i Linköping, Norrköpings flygplats och Skavsta flygplats.

När kontrollcentralen etablerades i Bråvalla i Norrköping 1973 fanns det tre flygplatser i området. Totalt fanns det 9 flygledarpositioner samt assistenter och en operativ vaktföreståndare. Ganska snart, 1976, lades flygplatsen i Nyköping ner och 1994 lades också Bråvalla flygplats ner. Östgöta kontrollcentral var fortsatt i drift på ett område som blev alltmer tomt. Under tiden för nedläggningen hade Norrköpings flygplats i Kungsängen byggt en ny tornbyggnad där det fanns ett utrymme ledigt, och i juni 1995 togs Östgöta kontrollcentral i drift från tornbyggnaden.

Kontrollcentralen är på många sätt sig lik än idag, även om trafiken i har skiftat med åren. Till de stora förändringarna hör bland annat att Skavsta flygplats under 00-talet utvecklades till en ganska stor flygplats med omfattande reguljär trafik, framförallt med flygbolagen Ryan Air och Wizz Air. Norrköpings flygplats i Kungsängen har också haft reguljära linjer, men är idag mer inriktad mot charter. Dessutom finns det ett stort antal flygklubbar i området.

− Vi lägger stor vikt vid att vara flexibla och försöka se till att våra olika kunder får möjlighet att göra det de önskar. Det kan till exempel handla om att en flygskola har specifika önskemål som behöver tas om hand för deras utbildnings skull, och att det samtidigt finns specifika önskemål eller krav för provflygningar för att man ska kunna genomföra dem, berättar Christopher Montecinos.

− Det är med stolthet och glädje vi firar Östgöta kontrollcentrals 50-årsdag, berättar Christopher Montecinos.
Framöver kommer Östgöta kontrollcentral att fortsätta att utvecklas. Närmast påbörjas ett arbete för att uppdatera teknik och lokaler.