LFVs årsredovisning 2022

Publicerad: 06 mars 2023 00:00Uppdaterad: 14 april 12:46

2022, ett år med exceptionella händelser. Rysslands invasion av Ukraina bromsade utvecklingen av Europas flygtrafik. Både volymer och flygvägar påverkades vilket i sin tur inverkade på LFVs verksamhet.

Så var LFVs år 2022

Omsättning: 2,8 miljarder kronor

 • Verksamhetsområde Flygtrafiktjänst: 81% Andel av omsättningen
 • Verksamhetsområde Totalförsvar och Robust flygtrafiktjänst: 8% andel av omsättningen
 • Verksamhetsområde Övrig kommersiell verksamhet: 9% andel av omsättningen
 • Verksamhetsområde Forskning och innovation: 2% andel av omsättningen

Resultat: 77 miljoner kronor

Investeringar: 385 miljoner kronor

Antal luftrumsrörelser: 541.000

 • Ökning med 51% från 2021 – påverkan fortfarande pga pandemin och Ukrainakriget
 • 70% jämfört med 2019 års ”normala” nivåer
 • Överflygande: 47%
 • Utrikes: 36%
 • Inrikes: 17%
 • Ökning av försvarsmaktens flygrörelser jämfört med 2019: 10%

Unit rate 2022: 701 SEK

Punktlighet: 99,7%

Antal anställda inom affärsverket: 1.125

 • Varav män 844 (63%)
 • Kvinnor 488 (37%)

Antal anställda inom koncernen: 1.331

LFV-koncernen består av affärsverket Luftfartsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB samt dotterföretagen LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communications AB (AVISEQ) och LFV Norway AS samt intresseföretaget Entry Point North AB (EPN).