Kortare flygvägar för propellerflyg från Landvetter

Publicerad: 10 augusti 2023 15:31

För att bidra till en minskning av flygets miljöpåverkan har LFV idag genomfört en viktig förändring i hanteringen av propellerflygplan. Samtliga propellerdrivna flygplan följer numera kortare utflygningsvägar mot sina respektive destinationer.

Detta minskar antalet flugna kilometer och därmed även mängden utsläpp varje flygning genererar. Dessutom sprids flygtrafiken ut över fler områden, vilket leder till minskat buller längs en och samma sträcka.
– Vi verkar i en bransch som förväntas minska sin miljöpåverkan så mycket som möjligt. Denna förändring är ett sätt för oss på LFV att visa att vi tar frågan på stort allvar, säger Hossein Ghate, chef för flygledningen på Göteborg Landvetter Airport.

Förändringen väntas minska utsläppen av koldioxid från flygtrafiken på Landvetter med nästan 160 ton per år. Detta motsvarar ca 20 personers totala CO2-utsläpp under ett helt år. Därtill minskas även utsläppen av vattenånga, kväveoxider och partiklar från flygplanens motorer.

– Flyget står fortsatt inför stora utmaningar för att anpassa sig till den rådande klimatkrisen. Ingen enskild aktör kan göra allt, men vi kan alla göra något för att minska branschens miljöpåverkan. Eftersom vi dessutom förkortar flygtiden, till exempel med ett par minuter till Stockholm och därtill ökar flygsäkerheten ytterligare genom att sprida ut flygtrafiken mer, är det här ett logiskt och viktigt steg på Landvetter, säger Hossein Ghate.

Mer om LFVs miljö- och hållbarhetsarbete kan du läsa här på lfv.se.

LFVs presstjänst.