LFV får i uppdrag att etablera system och tjänster för obemannad luftfart

Publicerad: 22 december 2021 15:30

I regleringsbrevet för 2022 anges att Luftfartsverket inom ramen för sitt uppdrag ska etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM, Unmanned Aircraft Systems Traffic Management, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och enligt regelverket för U-space där det är tillämpligt. Syftet är att säkerställa luftrumskapaciteten för en strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre luftrummet.

− I och med det här nya uppdraget är LFV utsett till den myndighet som ska ta fram tjänster anpassade för Sveriges drönaroperatörer. Det är den brukargrupp i luftrummet som växer snabbast i antal sedan flera år tillbaka. Sådana här tjänster är förutsättningar för en drönarverksamhet i större skala än vad som hittills varit möjlig, och tjänsterna kan därför frigöra den miljömässiga och ekonomiska potential som drönare har i ett samhällsperspektiv, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

– Uppdraget visar på regeringens förtroende för LFV, inte minst i fråga om flygsäkerhet vilket LFV varit med och bidragit till i över 70 år. En av förutsättningarna för en utveckling av drönaranvändningen är ju att flygsäkerheten bibehålls även med en kraftigt ökad användning av luftrummet i takt med den obemannade luftfartens tillväxt. Att LFV nu har fått regeringens uppdrag att ta fram nödvändiga tjänster för drönartrafik är således ett steg in i framtiden, för den obemannade luftfarten och för Sverige, säger Ann Persson Grivas.

Regeringsuppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet den 11 april 2022 och slutredovisas senast den 15 juni 2023.

Läs mer om uppdraget i regleringsbrevet (pdf)