LFV effektiviserar nordisk flygtrafiktjänst

Publicerad: 03 mars 2021 08:05

Sedan den 15 februari tillhandahåller LFV nya tekniska tjänster till flygtrafiktjänstleverantörerna på Island (Isavia) och i Danmark (Naviair). Dessa tjänster effektiviserar deras produktion av flyginformation och är resultatet av ett framgångsrikt nordiskt samarbete.

- Detta är en stor framgång för oss. Vi har skapat en tjänst som lever upp till de regulativa kraven från EU och vi har tagit initiativet till ett samarbete med våra nordiska kollegor som resulterade i detta unika erbjudande om en lösning som innehåller både teknik, underhåll, utbildning och support, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.
EU ställer krav på att flygtrafiktjänstleverantörer ska dela kostnader och risker med varandra. LFV har realiserat målsättningen genom en modern systemarkitektur och koordinering mellan flera olika intressenter. Italienska företaget IDS (Ingegneria Dei Sistemi) har tagit fram programvaran som LFV sedan utvecklar och säljer vidare enligt den etablerade affärsmodellen SaaS – Software as a Service.

FAKTA OM L-CAPS

  • L-CAPS står för LFV Comprehensive AIM Production Service och innehåller funktionalitet för NOTAM, Pre-flight briefing för AIS och MET, AIP, kartproduktion, färdplanshantering, design av flygprocedurer.
  • Affärsmodell med teknisk tjänst, utbildning och support vilket ligger i linje med kommande europeisk utveckling av tjänsteleveranser. Benämns SaaS=Software as a Service.
  • Modern och cybersäkrad infrastruktur och systemarkitektur som är repetitiv, skalbar och platsobunden.
  • Uppmärksammades 2019 av Europeiska Kommissionen med ett speciellt omnämnande för realiseringen av Single European Sky.
  • Flyger du runt jorden på våra breddgrader befinner du dig drygt en fjärdedel av tiden i luftrum där L-CAPS används.