Nyheter

18 maj 2020 11:34

AVISEQ - LFVs nya bolag

Nu är det klart. LFVs nya bolag inom affärsverkskoncernen får namnet AVISEQ Critical Communication AB. AVISEQ, tidigare Eltel Networks Aviation & Security AB förvärvades av LFV den 30 april 2020. Läs mer

04 maj 2020 11:50

Nytt bolag i LFVs affärsverkskoncern

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan parterna och aktieöverlåtelsen är nu klar. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern. Läs mer

16 april 2020 12:30

LFV varslar cirka 500 medarbetare

Den dramatiska minskningen i flygtrafiken påverkar LFV. Med den omfattande nedgången i flygtrafiken minskar behovet av våra tjänster, vilket i sin tur leder till att vi tappar stora intäkter samtidigt som vi har en överkapacitet. Mot den bakgrunden behöver LFV varsla om uppsägningar motsvarande cirka 500 tjänster av LFVs cirka 1100 med... Läs mer

23 mars 2020 18:03

LFV förvärvar Eltels svenska affärsområde Aviation & Security

Eltels svenska affärsområde Aviation & Security levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. I juni 2019 tecknade LFV och Eltel en avsiktsförklaring och nu genomförs förvärvet. Läs mer

10 mars 2020 14:53

LFV följer rådande rekommendationer

LFV följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och rättar sig efter Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Läs mer

06 mars 2020 11:00

LFVs årsredovisning: liten trafikminskning 2019

Under år 2019 minskade flygtrafiken i Sverige för första gången sedan 2012 och antalet flygrörelser blev 774 000. Minskningen är ett trendbrott efter flera år med tillväxt. Läs mer