LFV drar tillbaka varsel men läget fortsatt allvarligt

Publicerad: 16 december 2020 10:02

LFV drar tillbaka det varsel på 500 tjänster som lades i april i år men läget är fortsatt allvarligt. Bilden av de finansiella förutsättningarna är något klarare nu än i våras och ett så omfattande varsel är därför inte längre motiverat. Men verksamheten visar på stora underskott de kommande åren. Det innebär att ett nytt varsel kan bli nödvändigt längre fram.

När pandemin bröt ut i våras tappade LFV stora delar av intäkterna. Flygtrafiken minskade dramatiskt och eftersom större delen av intäkterna kommer från avgifter från flygbolag och det rådde stor osäkerhet kring vilka intäkter LFV överhuvudtaget skulle få, var läget allvarligt. Mot den bakgrunden tvingades LFV varsla om uppsägningar motsvarande cirka 500 tjänster.

Sedan varslet lades har de finansiella förutsättningarna blivit något klarare. LFV har anpassat verksamheten till lägre trafikvolym och minskat med 60 tjänster genom bland annat tidiga åtgärder, LFV har också genomfört besparingar och startat strukturella förändringar som ger besparingseffekter på såväl kort som lång sikt. Inom EU har det fattats ett principbeslut kring det avgiftssystem som styr avgifterna för flygbolagen som innebär att LFV för 2020 och 2021 har rätt till intäkter motsvarande våra faktiska kostnader.

Sammantaget gör de åtgärder som vidtagits och beslutet om avgiftssystemet att varslet på 500 tjänster inte längre är motiverat. Men eftersom verksamheten visar på stora underskott de kommande åren behöver LFV fortsätta att effektivisera och minska kostnader och ett nytt varsel kan dessvärre inte uteslutas längre fram, om inte flygtrafiken ökar kraftigt.

– Luftfarten är fortfarande en bransch i kris, säger generaldirektör Ann Persson Grivas. Flygtrafiken i Sverige har minskat med mer än 65 procent jämfört med förra året och det kommer att dröja flera år innan den kommer tillbaka till nivåer som före pandemin.