Ändrade styrelseuppdrag för Ann Persson Grivas

Publicerad: 09 november 2020 10:56

Under lite drygt en månads tid nu i höst sker det tre förändringar i styrelse- och ordförandeuppdragen för GD Ann Persson Grivas. Vid senaste styrelsemötet i flygledarskolan Entry Point North AB (EPN) som hölls den 20 oktober lämnade hon vice ordförandeskapet för att bli ordförande.

I ANSP-alliansen Borealis skedde samma sak den 1 november medan Ann Persson Grivas den 24-25 november lämnar över ordförandeklubban i COOPANS till CEO Peter Kearney från irländska flygtrafiktjänsten IAA. COOPANS är ett samarbete mellan sex flygtrafiktjänstleverantörer kring teknikutveckling.

– Alla tre organisationerna är viktiga aktörer i luftfartsbranschen utifrån sina respektive uppdrag. Det ska bli roligt och utmanande att ta över ordförandeskapet i EPN och Borealis och för COOPANS del önskar jag Peter Kearney lycka till som ordförande, säger Ann Persson Grivas.