LFV och IBM undersöker Artificiell Intelligens för svensk flygtrafikledning

Publicerad: 16 november 2020 10:32

I det gemensamma forskningsprojektet Advanced Autoplanner undersöker LFV och IBM möjligheten att använda AI (Artificiell Intelligens) för ökad automation av mer komplexa arbetsuppgifter inom flygtrafikledning.

Ett första proof-of-concept, en modell som ger flygledningsinstruktioner i en svensk en route-sektor där den separerar flygplanen på ett effektivt och säkert sätt, har nu tagits fram.
 
Ambitionen är att i nästa steg få finansiering till ett fortsättningsprojekt för att kunna ta in mer av de komplexa förutsättningar som finns inom flygtrafikledning, till exempel stigande och sjunkande trafik samt olika vindförhållanden.
 
– De utmaningar som finns i projektet är framförallt kopplade till spårbarhet i den Artificiella Intelligensens beslutsprocess. Vi måste förstå varför den gör de val den gör, interaktionen mellan människa-maskin, säkerhetsbevisning, att det finns oändligt många trafikscenarion att potentiellt träna på, väder, kostnad och redundans, säger Sofia Rydell, LFVs projektledare för forskningsprojektet Advanced Autoplanner.
 
Ytterligare utvecklingsområden är att ta fram ett användargränssnitt till flygledaren. I gränssnittet kommer det finnas rekommenderade åtgärder – som kommer från AI – och tänkt tid för genomförande av flygledaren. Planen är nu att genomföra bemannade simuleringar i en forskningssimulator där flygledaren ger de klareringar som modellen föreslår.
 
Det nuvarande projektet kommer pågå i ytterligare två månader. Förhoppningen är att kunna utföra fortsättningsprojektet under 2021. Projektet finansieras av Trafikverket.
 
I denna film presenteras hur Advanced Autoplanner fungerar:

Textbeskrivning av grafiken och speakerrösten.