Våra kunder mer nöjda nu än 2019

Publicerad: 24 augusti 2022 09:37Uppdaterad: 24 augusti 15:34

Med jämna mellanrum genomför vi på LFV kundundersökningar riktade mot dem som vi levererar olika typer av tjänster till. Resultatet av vårens undersökning visar att våra kunder är mer nöjda med oss nu än för några år sedan.

– Jag vill tacka alla som tagit sig tid att ge återkoppling till oss genom att delta i undersökningen, säger generaldirektör Ann Persson Grivas. Det har ett stort värde att få veta vad våra kunder tycker om oss och vad vi kan förbättra.

När vi frågat hur nöjda kunderna är får vi ett snittvärde på 79 på en hundragradig skala. Det kan jämföras med 2019 års resultat då snittvärdet var 58.

– En av orsakerna till det kan vara att vi satsat mer på att ha en aktiv och mer proaktiv kommunikation med våra kunder. Vi strävar efter att vara tydliga och lyssna, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

Det som kunderna sätter högst betyg på är bland annat att vi prioriterar flygsäkerheten, är engagerade och pålitliga samt att de upplever att våra produkter och tjänster fyller deras behov. Den fråga som fick högst  värden var att de som arbetar på LFV ses som kunniga och kompetenta.

Det har kommit många värdefulla synpunkter. Ett exempel på område som vi kommer att arbeta vidare med är att tydligare visa på hur vi  bidrar till att minska miljöpåverkan från flyget. Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla luftrummet för att det ska kunna användas så effektivt som möjligt. Det handlar till exempel om att skapa rakare flygvägar eller att tillämpa ”eco-driving” i luften genom att dirigera flygtrafiken så att mindre bränsle går åt. Vi jobbar också med att minska bullret från flyget genom att anpassa flygvägarna vid start och landning.

I kommentarerna syns också att man som kund värderar dialogen med oss. Det har också kommit tips på hur vår webbplats kan utvecklas.

– Att ha en bra dialog med våra kunder är något som vi vill värna om, inte minst när det gäller hur vi tillsammans kan möta framtidens luftfart med allt vad det innebär, säger Ann Persson Grivas.