Signering av SESAR 3 JU

Publicerad: 06 maj 2022 08:46

Vid en ceremoni i Bryssel på torsdagen undertecknades avtalet om SESAR 3 Joint Undertaking (JU) av de drygt 50 organisationer som bildat SESAR 3 JU. Bland dem som signerade det nya avtalet var LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

SESAR 3 Joint Undertaking är ett institutionaliserat europeiskt partnerskap mellan privata och offentliga aktörer för att digitalisera det europeiska luftrummet genom forskning och innovation. För att åstadkomma detta utvecklas och påskyndas användningen av tekniska lösningar för att hantera både konventionella flygplan och drönare.

Bland de 50 organisationerna i flygbranschen återfinns bland andra Eurocontrol, Airbus, Saab, Swedavia, Thales och samtliga medlemmar i COOPANS-alliansen – förutom LFV Naviair, IAA, Croatia Control, Austro Control och NAV Portugal.